Dni wolne od pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii 2025

2024-06-04

Wielka Brytania to wyspa położona na północny zachód od kontynentalnej Europy, obejmująca kraje Szkocję, Walię i Anglię. Natomiast Zjednoczone Królestwo odnosi się politycznie do czterech różnych krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Pierwsze trzy kraje dzielą tę samą masę lądową, tworząc Wielką Brytanię, natomiast Irlandia Północna leży na wyspie Irlandii, dzieląc ją z Republiką Irlandii. Wszystkie cztery kraje podlegają brytyjskiemu rządowi i parlamentowi Zjednoczonego Królestwa, chociaż Szkocja, Walia i Irlandia Północna uzyskały pewną autonomię w wyniku procesów decentralizacji w ostatnich dekadach. Republika Irlandii, pod brytyjskim panowaniem od XIII wieku, doświadczała walki o niepodległość, szczególnie przez stłumionych katolików. W 1920 roku doszło do podziału wyspy na część protestancką na północnym wschodzie oraz katolicką na południu i północnym zachodzie. Wolne Państwo Irlandzkie powstało w 1922 roku, ale Irlandia Północna zachowała związki z Wielką Brytanią. Republika Irlandii stała się pełnoprawną republiką w 1949 roku, opuszczając Wspólnotę Brytyjską.

Polska i Wielka Brytania mają bliskie stosunki ekonomiczne, nawet po brexicie. Wielka Brytania jest 8. największym partnerem handlowym Polski i 4. największym importerem jej towarów. Najważniejsze kategorie eksportu to wyroby przemysłu elektromaszynowego (42%), artykuły rolno-spożywcze (20%) i wyroby chemiczne (11%). W importowanych towarach dominują również przemysł elektromaszynowy (43%), wyroby chemiczne (25%) i artykuły rolno-spożywcze (11%). W zakresie inwestycji zagranicznych Wielka Brytania zajmuje 9. miejsce wśród największych inwestorów w Polsce, z inwestycjami na poziomie 7 mld GBP w 2020 r. Oba kraje współpracują również w dziedzinach energii, innowacji, gospodarki cyfrowej, nowych technologii finansowych, wsparcia dla sektora usług oraz w wymianie naukowej i wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Współpraca gospodarcza między Polską a Irlandią opiera się głównie na zachowaniu wspólnej polityki handlowej jako członków Unii Europejskiej oraz udziale w organizacjach gospodarczych. Polska zajmuje siódme miejsce pod względem importu spośród krajów UE, natomiast jeśli chodzi o eksport z Irlandii, również plasuje się na siódmym miejscu. To oznacza, że oba kraje mają istotne relacje handlowe, szczególnie w kontekście unijnych działań gospodarczych. 

Daty świąt państwowych różnią się w różnych regionach Wielkiej Brytanii oraz na wyspie Irlandii. Co ciekawe parlament Wielkiej Brytanii w 1647 roku wprowadził zakaz obchodzenia Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych Świątek ze względu na ich rozpustny charakter. Prezbiterianie w Szkocji również zakazali Bożego Narodzenia w 1640 roku. Zakaz został ostatecznie zniesiony w 1660 roku przez parlament i 26 lat później w Szkocji. Ustawa o świętach bankowych z 1871 roku wprowadziła święta państwowe w całej Wielkiej Brytanii zamiast świąt kościelnych. Jeśli w tych krajach święto państwowe wypada w sobotę lub niedzielę, to święto państwowe zostaje przesunięte na następny poniedziałek.

 

tabela-dni-wolne-wielka-brytania

Opracowanie CSK Kalendarze

 

Kalendarz dni wolnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 2025

 

W całym Zjednoczonym Królestwie Wielki Piątek uznawany jest za święto państwowe, jednak Poniedziałek Wielkanocny obchodzony jest wszędzie poza Szkocją. W Wielki Piątek szkoły, firmy i organizacje są zamknięte ze względu na oficjalne uznane święto państwowe, chociaż większość sklepów, supermarketów, restauracji, pubów, teatrów i kin jest otwarta w Wielki Piątek. 

Dzień Majowy (May Day) jest oficjalnym świętem państwowym w całej Wielkiej Brytanii od 1978 r., kiedy to wprowadzono odpowiednie przepisy w ustawie o bankowości i transakcjach finansowych. Wcześniej było to święto tylko w Szkocji. Zwykle odbywa się w pierwszy poniedziałek maja każdego roku. Jednocześnie Zjednoczone Królestwo nie obchodzi formalnego Święta Pracy. Wiele organizacji, firm i szkół jest zamkniętych, natomiast sklepy mogą być otwarte lub zamknięte, zgodnie z lokalnymi zwyczajami. Systemy transportu publicznego często kursują według świątecznego rozkładu jazdy. 

Wiosenne Święto Majowe (Late May bank Holiday) jest świeckim zamiennikiem Zielonych Świątków i odbywa się co roku pod koniec maja, aby stworzyć długi weekend. W przeszłości Wielka Brytania obchodziła  Poniedziałek Zielonoświątkowy, jednak w 1971 r. ustawa o bankowości i obrocie finansowym zmieniła datę święta, tak aby przypadało ono w ostatni poniedziałek maja. Co ciekawe, ustawa z 1971 r. nie podaje oficjalnej nazwy tego święta, ale często nazywa się je Wiosennym lub Majowym Świętem Państwowym. Jest to dzień wolny dla wszystkich, zazwyczaj w tym dniu nie odbywają się żadne zajęcia szkolne, a firmy pozostają zamknięte. 

Sierpniowe Święto Państwowe (August Bank Holiday) przypada w ostatni poniedziałek sierpnia w całej Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem Szkocji, gdzie obchodzone jest w pierwszy poniedziałek miesiąca. Święto to znane jest także pod nazwą Letniego Święta Bankowego (Summer Bank Holiday). Sierpniowe święto państwowe zostało ustanowione na mocy ustawy o świętach państwowych z 1871 r., aby zapewnić urzędnikom bankowym i sprzedawcom dzień relaksu niezwiązany z dniami świętymi, takimi jak Boże Narodzenie. Dziś to święto daje pracownikom wszelkiej maści trzydniowy weekend przed końcem wakacji, podczas których pracownicy muszą wrócić do pracy, a uczniowie do szkół. Większość sklepów pozostaje otwarta, ale skracają godziny otwarcia do niedzielnych standardów, co oznacza 6 godzin. Niektóre sklepy są jednak zamknięte na weekend, a szkoły i większość firm jest zazwyczaj zamknięta. Transport publiczny nadal kursuje, ale według skróconego niedzielnego rozkładu jazdy. W ten weekend w całym kraju odbywają się różne imprezy, a najbardziej znaną jest karnawał Notting Hill w Londynie.

 

swieta-panstwowe-szkocja

 

Kalendarz dni wolnych od pracy w Szkocji 2025 – zaplanuj harmonogram biznesowy 

 

Dzień 2 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy w Szkocji. Wywodzi się to ze szkockiej tradycji priorytetowego traktowania obchodów Nowego Roku/Hogmanay ponad Bożym Narodzeniem. Dlatego jest to dzień wolny dla ogółu społeczeństwa, a także szkół i większości firm. Sierpniowe Święto Bankowe (August Bank Holiday) w Szkocji przypada w pierwszy poniedziałek sierpnia, natomiast w Anglii, Walii i Irlandii Północnej obchodzony jest w ostatni poniedziałek sierpnia. Dzień Świętego Andrzeja (Saint Andrew’s Day) obchodzony jest w Szkocji co roku 30 listopada. Dzień ten upamiętnia świętego Andrzeja i jest również uważany za święto narodowe Szkocji. Ten dzień patrona został w 2006 roku ogłoszony przez szkocki parlament dniem ustawowo wolnym od pracy, chociaż banki nie mają obowiązku zamykania placówek, jeśli sobie tego nie życzą. W Szkocji dostępna jest bezpłatna aplikacja na Dzień Świętego Andrzeja na iPhone'a i Androida, zawierająca wydarzenia w Szkocji i na całym świecie, pomysły na menu i wiele więcej.

 

tabela-dni-wolne-republika-irlandii

Opracowanie CSK Kalendarze

 

Zaplanuj współpracę biznesową z kontrahentami z Irlandii Północnej 

 

Dzień Świętego Patryka (Saint Patrick’s Day) to święto państwowe uznawane w Irlandii Północnej i jest to dzień wolny dla ogółu społeczeństwa, a szkoły i większość firm są zamknięte. Stopień, w jakim ludzie obchodzą Dzień Świętego Patryka, różni się w zależności od ich nastrojów religijnych i politycznych. Dzień Świętego Patryka nie jest oficjalnie uznawany za święto państwowe w Anglii, Walii i Szkocji. W tych trzech częściach Wielkiej Brytanii szkoły, sklepy, firmy i inne organizacje są otwarte jak zwykle. 

Bitwa nad Boyne (Battle of the Boyne Holiday) w historii Wielkiej Brytanii, główny konflikt toczony wzdłuż rzeki Boyne w Irlandii pomiędzy królem Wilhelmem III (Wilhelmem Orańskim) a wygnanym królem Jakubem II. Pomimo zwycięstwa Willhelma II konflikt nie został zażegnany. Jest to jednak bardzo ważna data dla Irlandczyków. Bitwę nad Boyne obchodzono wcześniej 1 lipca 1690 r., obecnie upamiętnia się ją 12 lipca. Powodem przesunięcia daty jest przejście z kalendarza juliańskiego na gregoriański, ponieważ 14 września nastąpił po 2 września w kalendarzu gregoriańskim obowiązującym w Irlandii.  

 

Kalendarz dni wolnych od pracy w Republice Irlandii 2025

 

Republika Irlandii obchodzi kilka świąt państwowych takich samych jak kraje wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa, a są to: Dzień Świętego Patryka, Dzień Majowy oraz Dzień Sierpniowy. Innymi świętami obchodzonymi w Irlandii są: 

Dzień Świętej Brygidy (Saint Brigid’s Day) – w styczniu 2021 r. minister Martin Heydon przedłożył rządowi propozycję ustanowienia Dnia Świętej Brygidy jako nowego święta państwowego. Podkreślił, że to święto ma na celu upamiętnienie wielkich poświęceń, jakie Irlandczycy ponieśli w czasie pandemii COVID-19, oraz podkreślenie nadchodzących lepszych czasów. Minister zauważył, że nowe święto byłoby korzystne dla sektora turystycznego w okresie spokoju dla turystów. Jego argumentem było także to, że święto państwowe na początku lutego wypełniłoby lukę między istniejącymi świętami państwowymi przypadającymi na 1 stycznia a 17 marca. 

Czerwcowe Święto Państwowe (June Bank Holiday) przypada w pierwszy poniedziałek czerwca. Pierwotnie przypadało ono dzień po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego i było znane jako Poniedziałek Zielonych Świąt. Wiele instytucji rządowych i biznesowych zostaje zamkniętych, a atmosfera jest zazwyczaj cicha i spokojna. Jednak nadal większość sklepów detalicznych będzie otwartych. 

Październikowe Święto Państwowe (October Bank Holiday) jest jedynym jesiennym świętem w Irlandii i przypada w ostatni poniedziałek miesiąca w okresie Halloween.

 

swieta-panstwowe-irlandia-flaga

 

Kalendarz dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku 

 

Ze względu na różnice kulturowe daty oficjalnych świąt państwowych w Polsce różnią się od tych występujących w Wielkiej Brytanii i na wyspie Irlandii. Święta państwowe w 2025 roku występujące w Polsce, na które należy zwrócić uwagę to: Trzech Króli (6 stycznia), Święto Pracy (1 maja), Święto Konstytucji (3 maja), Zielone Świątki (8 czerwca), Boże Ciało (19 czerwca), Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), i Dzień Niepodległości (11 listopada). Ze względu na obchody związane z tymi świętami współpraca biznesowa może napotkać pewne trudności. Firmy i przedsiębiorstwa w Polsce są wówczas zamknięte, co może wpłynąć na harmonogramy spotkań czy komunikację z partnerami biznesowymi.

 

Źródła:
https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/relacje-dwustronne
https://publicholidays.co.uk/2025-dates/
https://publicholidays.co.uk/scotland/2025-dates/
https://www.scotsman.com/news/people/why-january-2-bank-holiday-scotland-3970907
https://inews.co.uk/news/is-today-bank-holiday-2-january-day-off-scotland-2832967
https://www.ukbankholidays.co.uk/year/2025

https://eta-uk.pl/czy-wielka-brytania-to-to-samo-co-anglia/
https://www.officeholidays.com/holidays/ireland/st-brigids-day
https://publicholidays.ie/2025-dates/

kalendarze-ze-swietami-ueZadzwoń lub napisz

Masz pytania bądź chcesz dowiedzieć się jaki produkt sprawdzi się najlepiej dla Ciebie? Zadzwoń do nas lub napisz email.


Zadzwoń
telefon:
+48 71 88 08 663
+48 505 033 448
+48 573 878 066


Napisz

Złóż zamówienie lub dowiedz się więcej

Możesz skorzystać również z formularza kontaktowego. Nasza obsługa Klienta odezwię się w przeciągu 2h w dni robocze w godzinach 8.00-16.00